Gayatri mantra

Ką mes gauname po Gayatri praktikos?

1. Išsilaisvinimą nuo trijų rūšių kančių:

  • Nežinojimo, kuris yra Saraswati-Mata sritis. Suteikia mums sąmoningą savo aistringų motyvų stebėjimą ir nesusitapatinimą su Ego.
  • Valios silpnumo, kurį valdo Lakšmi-Mata. Tai mums sutiekia jėgų kovoti su trūkumais ir ugdyti valios jėgą.
  • Nepilnavertiškumo jausmo. Po Gayatri mantros praktikos suvokiame, kad esame laimingi tiek, kiek esame pasirengę pašalinti savo įdas ir nesėkmių priežastis.

2. Gayatri vadinama Kalpa-vrikša medžiu. Yra istorija apie tai, kaip Satja-Juga amžiuje Kalpa-vrikša medis pildė visus norus tų, kurie ateidavo prie jo ir teisingai, be iškraipymų, atvira širdimi, sakydavo Gayatri mantrą. Tačiau Satja-Jugos amžiuje žmonės turėjo mažai norų. Žmonijai artėjant prie Kali-Jugos amžiaus norų atsirado milijonus kartų daugiau, nei ankstesniais laikais, ir medžiui, nuo didelio norų išpildymo krūvio, nukrito šakos.

Žinoma, Satja-Jugos amžiuje, kada visi buvo išmintingi ir šventi iki pat šaknų, Gajatri kartojimas buvo savaime suprantamu daugeliui. Dabar Kali-Jugos amžiuje, geležiniame, tamsos ir neišmanymo amžiuje, kada viskas priklauso nuo technikos žodžio, Gajatri mantrą galime vadinti gelbėtoja nuo tamsos, arba „Adi-Šakti macha pragja“, kas išvertus iš sanskrito reiškia „Aukščiausios išminties pirminė jėga“. Mūsų amžiuje be išskirtinio žinojimo žmogus negali atskirti tikro nuo melagingo.

Šiandien Kalpa-vrikša medis ir Gajatri mantra kaip ir anksčiau yra susiję, bet išminčiai pataria atsargiai norėti, nes norai visada išsipildo ir atneša kančias.

3. Sakydami Gayatri mes pažadiname atskiriantį žinojimą (vivjeka), dieviškąją išmintį. Gayatri pažadina intelektą, kurio dėka valosi protas, ir duoda impulsus melagingojo Ego išgijimui, sąmonės aiškumui. Gajatri sakančiojo (sadchako) šviesiosios savybės auga, ir tai jam padeda pamatyti tikrająjį savo gyvenimo tikslą.

4. Gayatri vibracijos dėka, sakančiojo mintys tampa dvasingos. Taip panašus pritraukia panašų ir į praktiką yra pritraukiamos nušvitusių žmonių iš praeities, dabarties ir ateities dvasingos mintys ir jų pasiekimai.

5. Gajatri didina nuopelnus, dovanoja aukštesnes galias, dvasinius išgyvenimus ir patirtį.

6. Skatina fizinio ir mentalinio kūno išgijimą. Gayatri dėka emocijos rimsta ir žmogus įgauna pusiausvyrą. Atsistato visų endokrininės sistemos liaukų darbas, sugražinama sveikata.

7. Dovanoja ilgaamžiškumą ir jaunina. Valydama mintis išsaugo mūsų energiją, senejimo procesai lėtėja.

8. Praktikos metu išsivalo blogi įpročiai, priklausomybės, aistros. Išsivalo einančio šviesos keliu laukas.

9. Gayatri šalina tokias savybes kaip: aistra, prisirišimai, gobšumas, pyktis, puikybė, pavydas, savanaudiškumas, egoizmas, tinginystė, girtuoklystė, geismas, melagystė, narkomanija, nerimas, baimė, liūdesys, energijos stoka.

10. Gayatri didina dorybes ir suteikia galimybę pasiekti esantį už ribų, absoliutą, amžiną.

11. Suteikia dvasinę ir materialinę gerovę.

Gajatri – tai švarios mintys, geri ketinimai, palaima ir laimė.

OM BHUR BHURVAR SVAHA
TAT SAVITUR VARENIJAM
BHARGO DEVASJA DHI MAJI
DHIJO JO NA PRACHODAJAT