fbpx

Gayatri mantra

Gajatri mantra – tai universali malda, kurią gerbia išminčiai. Tai Dieviškosios Motinos aspekto mantra. Ji minima Vedose. Jos praktika apvalo protą, intelektą, sąmonę, o tai pažadina išmintį. Gajatri – tai formulė, galinti pažadinti bet kurio žmogaus sąmonę, nes jos
tarimas vysto dvasinį intelektą, uždega dieviškąją šviesą, kurią turime savo viduje. Todėl tariant ją turime gilintis į vibraciją, einančią į širdies gelmes. Be širdingo atsidavimo Gajatri mantrai nepasieksime sėkmės.


Mantra – tai garsai, kurių vibracija veikia mūsų fizinį ir subtiliuosius kūnus. Ji priskiriama apsauginėms ir vedančioms mus iš neišmanymo į išmintį mantroms. Gajatri mantra mums suteikia atskiriantį žinojimą.


Mantra turi tris dalis ir kiekviena iš jų – savo kryptį.


OM BHUR BHUVAH SVAHA


Pirma – sveikiname ir išreiškiame pagarbą aukščiausioms jėgoms. Ši dalis sužadina miegančias vidines galias, tuomet vyksta prisiderinimas prie aukščiausiųjų jėgų ir mes pradedame jausti vibracijas.


TAT SAVITUR VARENIAM
BHARGO DEVASJA DHIMAHI


Antra dalis – praktikuojantysis savo protą nukreipia į Dievą, Šviesos Šaltinį. Tai leidžia pačiam tapti Šviesos Šaltiniu. Kai su Gajatri mantros pagalba žmogus atveria savo vidinį matymą, ta šviesa, kuri slypi Gajatri mantroje, iš vidaus pradeda šviesti į išorę.


DHIJO JO NAH PRAČIODAJAT


Trečia dalis – praktikuojantysis įsitvirtina savo ketinime pasiekti Savo Tikrąją Šviesą. Tai tam tikra malda į galutinį apsivalymą, kuris įvyksta apvalius protą ir sąmonę.


Sai Baba rašė, kad Gajatri mantroje yra įsikūnijusi trejybė: jausmų, proto ir kalbos. Taip pat Gajatri susijusi su trimis laiko tarpsniais, t.y. aušra, pusiaudieniu ir saulėlydžiu. Jie simbolizuoja pereinamąsias būsenas. Būtent tuose laiko tarpuose Gajatri praktika duoda didžiausią rezultatą. Visi tarpai tarp vienos ir kitos būsenos (miego ir būdravimo, gyvenimo ir mirties, tarp įkvėpimo ir iškvėpimo, tarp dviejų minčių …) yra labai svarbūs dvasinėje praktikoje. Ryte gamtoje būna stipriausia Kuriančioji energija, pusiaudienyje – Palaikančioji energija, o vakare – Griaunančioji energija. Tai trys Visatos jėgos, kurios veikia kiekvieną iš
mūsų, ir jas talpina savyje Gajatri mantra.
Gajatri mantra vadinama saulėta mantra. Senovės Rišiai ir Macharišiai praktikuodamijogą ir tapasją (vidinės šviesos uždegimą), kaip pagrindinę praktiką, naudojo Gajatri mantrą.
Kiekvienas jos skiemuo tiesiog užkurdavo vidinę praktikuojančiojo ugnį, kuri turėjo 24 dieviškąsias savybes ir veikė visą jo hormoninę sistemą. Mantra suteikia tikrąją išmintį, pažadindama protą ir intelektą, dvasią ir emocijas eiti šviesos ir doros keliu.
Gajatri mantra veikia kaip ir kitos mantros. Sanskrito kalbos garsai sinchronizuojasi su mūsų kūne, stubure esančiomis atitinkamomis zonomis, kuriose slypi užslėpti rezervai.
Tardami garsą mes sukuriame vibraciją, kuri pažadina ir apvalo mūsų kūną, protą ir sąmonę.
Gajatri mantra veikia kaip magnetas: apvalydama mus nuo neišmanymo, ji stiprina ir daugina gerąsias savybes. Tie, kam yra pažįstami visatos įstatymai, žino, kad žmogaus sąmonė sukuria magnetinį lauką, atitintį jo mąstymui. Tas magnetizmas pritraukia į mūsų lauką atitinkamas situacijas ir žmones su panašiu mąstymu . Mes gyvename toje erdvėje, kurią patys sukūrėme savo prote ir sąmonėje. Su kiekvienu Gajatri mantros pakartojimu mes pritraukiame „dvasinę gausą“ ir enrgiją. Gajatri mantra yra kupina saulės energijos, šviesos,
kuri sunaikina ir pašalina kliūtis dvasinėje realizacijoje ir pažadinus protą bei sąmonę nukreipia mus į savo tikrąjį Šaltinį. Jos ugnis pažadina mumyse atskiriančio intelekto jėgą, leidžia
pasireikšti dieviškosios tėkmės jėgai.

Kiekvienas mantros skiemuo yra susijęs su tam tikra kūno dalimi ir automatiškai kontaktuoja su subtiliaisiais kūnais, tad vyksta kūno ir proto sveikimas.
Gajatri mantra prasiskverbdama veikia mūsų 5 energijas ( Pranas: Apaną, Samaną, Praną, Udaną, Vjaną), 5 elementus ( Žemę, Vandenį, Ugnį, Orą ir Eterį), 5 apvalkalus (Košas), 5 pažinimo (Džniana – indrija) ir 5 veiksmo organus (Karma – indrija). Valdydama
šias susdedamąsias dalis, Gajatri pilnai prasiskverbia į visą žmogaus esybę, todėl apvalo ir transformuoja šiuos elementus. Todėl ji tokia stipri ir reikšminga.