MANTRA OM

 

OM -  tai pasaulio sutvėrimo pagrindas. Tai pati pagrindinė bidža-mantra. Bidža – reiškia sėklą. O bidža-mantra reiškia “vaikhari„ išvertus iš sanskrito kalbos - „kalbos energija“. Šia mantra prasideda visos kitos mantros.

Yra sakoma: „kiekvienos pamokos pradžioje ir pabaigoje reikia tarti garsą OM. Jeigu OM nėra tariamas, praktikos rezultatai išsisklaido iš atminties, mantra OM  neužantspauduoja erdvės ir  žinios dingsta“.

Mantra OM yra universali visose tradicijose ir visuose mokymuose. OM – tai Dievo vardas, to kuris neišreikštas šiame pasaulyje, bet neišvengiamai yra visose gyvose būtybėse. Tai yra tai, kas skirtingose tradicijose vadinama skirtingai: Absoliutas, Atmanas, Tiesa,  Brahmanas ir t.t. Om - tai iš kur mes atėjome ir kur turėsime išeiti po mirties. 

Upanišadose yra pirmasis ir aiškus skiemens OM apibūdinimas, kaip transendentinio, kosminio garso, kuris yra viso ko pradžia: “OM! Šis garsas yra viskas.  Praeitis, dabartis ir ateitis – viskas yra mantra OM, ir tai kas yra už trijų išmatavimų – tai taip pat garsas OM“. 

OM tai ne Tuštuma, tai ne galinė mūsų išsisklaidymo stadija. Tai  yra tai, apie ką rašoma Biblijoje: „Pradžioje buvo žodis, ir tas žodis buvo „Dievas.“

Meditacijos metu gryžtant iš materialaus pasaulio link savo tikrosios prigimties, kiekvienas iš mūsų, prieš susipažįstant su savo dieviška šviesa, pereina garsą OM, kuris pradeda vibruoti kiekvienoje mūsų ląstelėje, sujunkdamas savyje praeitį, dabartį, ateitį; dievų pasaulį, žmonių ir asurų; tris aukščiausias gamtos jėgas: iča-šakti (ketinimo jėgą), krija-šakti ( veiksmo jėgą) ir džniana-šakti (žinių jėgą) ir tęsia savo vibraciją trijų gunų lygmenyje – tamas, radžas ir satva. 

Kai garso vibracija persmelkia kūną, protą ir sielą vidiniu sprogimu, panašiu į milijardus  švytinčių saulių, vyksta visų energijų apvalymas. Šviesos dėka susiliejame su Tuštuma, ir tampame patys tušti.

Garsą OM dar vadina  „pranava“ – iš sanskrito verčiant  „ palaikantis gyvybę ir einantis per kvėpavimą (praną )“ .  

 

Paruošė jogos akademijos mokytoja Rasa Ramešvari  http://www.jogosakademija.lt/apie_mus/rasa-82.html

2014 © www.jogosakademija.lt Visos teisės saugomos įstatymo.