PILOTAS BABA DŽI

 PILOTAS BABA DŽI - MŪSŲ GURU

 

Yra keletas dalykų, kurių dėka  Indija tampa ypatinga šalimi mūsų žemėje, tai - Himalajai, Ganga, šventieji ir jogai. Nuostabu, kad visa tai mes galime rasti viename asmenyje! Ir jeigu Jums nusišypsojo laimė su šiuo Didžiu žmogumi susitikti, sugerkite visą Jo patirtį ir visas Jo perduodamas žinias!

Tai Didis jogas, Siddchas, Samadchi Meistras, Indijos šventasis, Didžioji Siela. Tai mūsų Guru - Pilotas Baba Dži. Himalajų Siddcha Joga - aukščiausiųjų žinių rinkinys, perduotų mums didžiųjų išminčių. Himalajų Siddcha Jogos perdavimo linija: Narajan  Baba, Avatar Baba, Hari Baba, Pilotas Baba.

 

 

Pilot Baba Dži biografija

Indija - slaptų dvasinių žinių žemė. Ji davė žmonijai daug mistikų, šventųjų ir išminčių. Kai kurie iš jų pasirinko ne veiksmo būdą, tačiau keičia pasaulį savo minčių bangomis, padedami tiems, kurie gyvena pasaulietiškai, bet trokšta vadovautis Mokytojų šviesa. Jie žino, kad kosmosas yra daug didesnis nei matomas trimatis pasaulis, žino žmogaus įsikūnijimo tikslą ir jo santykį su kosmosu. Šios didžiosios sielos rado būdų kaip pasiekti aukščiausią gyvenimo prasmę.

Kadangi Himalajų joga Mokytojų žinių perdavimo linijoje buvo perduodama tik iš lūpų į lūpas, čia išliko tas galingas žinių potencialas, kurį šventieji atnešė į Žemę. Himalajuose ir dabar gyvena Didieji Jogai, kurie perduoda dvasinę išmintį ir pažinimo lobius žmonėms prieinama formoje. Jie kaip ir anksčiau laukia Didžiųjų Sielų atėjimo, kad perduoti jiems Didžiąsias Tiesas.

XX amžiaus viduryje šventoji Himalajų žemė su nekantrumu laukė vieno iš jų gimimo.

Didis jogas Somnatch Giri Dži (pasaulietiškas vardas – Kunwar Kapil Singh) gimė1938 metais liepos 15 dieną Sasarame, Rytų Indijoje, karališkoje Radžų  Chandrama Prasad Singh ir Raj Ma Tapeshvari Devi šeimoje.

Kapilas baigė mokyklą, vėliau studijavo organinę chemiją Varanasio universitete. Jo tėvas - Radža Chandrama Prasad Singh vadovavo Indijos Nacionalinei Armijai ir jaunasis Kapilas augo patrijotiškoje aplinkoje, todėl po universiteto baigimo jo pasirinkimas tarnauti  armijoje buvo savaime suprantamas. Kapilas pasirinko Indijos oro pajėgas. 

1957 m. Indijos oro pajėgose gavo naikintuvo piloto titulą. Tarnaudamas Pilotas Baba gavo aukščiausius Indijos  apdovanojimus "Šaurija Chakra" ir "Veer Chakra" ir pateko į Gineso rekordų knygą kaip pilotas, skraidęs itin žemame aukštyje.  Jis buvo žinomas kaip „Smaragdinis pilotas“ ir žinojo viską apie visus karo lėktuvus.

Tačiai nusistovėjusį naikintuvo piloto gyvenimą sujudino jo Guru – Hari Baba. Hari Baba lydėjo Kapilą per gyvenimą nuo pat vaikystės, netikėtai pasirodydamas ir taisydamas jo klaidas.

  

 

1962 metais, Indijos karo su Pakistanu metu, jo lėktuvas prarado ryšį su baze ir Kapilas nebegalėjo nuleisti lėktuvo. Komanda bazėje nesitikėjo, kad lėktuvo igula išgyvens. Tačiau šiuo kritiniu momentu kabinoje stebuklingai atsirado Hari Baba ir padėjo sėkmingai nusodinti lėktuvą. Tokių momentų Baba Dži gyvenime buvo pakankamai, tad  galiausiai jis priėmė sprendimą anksčiau laiko išeiti iš karinių pajėgų. Atsisakydamas karinės karjeros, Pilotas Baba iš tarnybos pasitraukė turėdamas aviacijos pulkininko rangą.

Sužavėtas Hari Baba išgelbėjimu Kapilas pasuko dvasinių ieškojimų keliu, siekdamas atrasti žmogiško gyvenimo paslaptis ir pasidalinti jomis su žmonėmis. Jis atsisakė materialaus gyvenimo ir būdamas 33 metų išėjo į Himalajus.

Būdamas Himalajuose pilotas Baba Dži gyveno ir mokėsi pas nesenstančius mokytojus, tokius kaip Macha Avatar BabaDži, Matchura Das Baba Dži, Svarešvarananda, Sundar Nath Baba. Susitiko su iki šiol gyvenančiais legendiniais Machabcharatos herojais: Ašvadchama (Dronačarijaus sūnus), Kripačarija, Vidura. Turėjo garbės pažinti tokias Didžias asmenybes, kaip Gorakh-Natch ir nemirtingąjį BabaDži.

Prižiūrimas mokytojų Hari Babos ir Avatar Babos jis pažino šventą samadchi mokslą, per krija jogą  jam atsivėrė daugybė auksčiausiųjų gebėjimų. Nuo to momento, Pilotas Baba Dži ekspermentavo, tyrinėjo save kartu su mokslininkais tuomet kai žmogus yra ne savo kūno ir proto būsenoje, bet kai tampa vienu su visu kosmosu (samadchi). Baba Dži nekartą demonstravo pasauliui šias samadchi būsenas.Tikrasis Meistras, Somnath Giri Macharadža ištobulino visas sąmonės evoliucijos stadijas ir to moko kitus.

Savo pavyzdžiu siekia parodyti ko žmogus gali pasiekti šiame žmogiškąjame įsikūnijime, kad kiekvienas gali pažinti save per meditaciją, nerti į gelmę ir išgyventi šią vidinę kelionę.

Daugelį kartų Baba Dži demonstravo samadchi po žeme (Bhumi Gat Samadhi), po vandeniu (Jala Samadhi) Pilotas Baba Dži išbuvo iki 6 dienų, o samadchi be oro (Air Samadhi) - Baba Dži išbuvo 33 dienas.

Garsūs žmonės, tokie kaip Indira Gandi, Radžmata Vidže Radže Skinija buvo liudininkais Piloto Baba Dži samadchi būsenų skirtingose Indijos vietose.

Pilotas Baba yra kompanijos „Už taiką visame pasaulyje“ organizatorius, ir keliaudamas po įvairias šalis jis skleidžia Dievišką valią ir perduoda šį šventą Jogos moklslą žmonėms. Mokytojas tvirtina, kad Joga tai nėra vien fiziniai pratimai, būtent pats žmogaus gyvenimas yra Joga visuose jos pasireiškimuose. O Visata – jogos rezultatas, jos evoliucijos ir involiucijos. Didis Jogas Pilotas Baba Dži yra tarp mūsų, kad paskleisti žinias apie Realybę, kurios dėka mūsų pasaulis taptų geriausia vieta gyvenimui.

Baba Dži sako, kad žmonės turi gerbti visus šventus raštus, nesvarbu kokio tikėjimo, bet pažinti save gali tik išgyvenę gilią asmeninę vidinę kelionę.

Piloto Baba Dži metodai skiriasi nuo kitų. Jis neleidžia prisirišti nei prie nieko, net prie savęs. „Jis sako: jei prisiriši prie manęs – tu tapsi vergu!“ Svarbiausia yra išlaikyti sąmoningumą, suvokti save, kur bebūtum. Tai didis neprisirišimo menas. Kai tai gali išlaikyti kiekvieną dieną, kiekviena gyvenimo akimirka tampa šventė.

Indijos ir kitų šalių Piloto Baba Dži mokiniai turi didelių pasiekimų jogos praktikoje ir demonstruoja samadchi.  Jie tęsia jo mokymus, praktikuoja, tobulėja patys ir skleidžia Guru meilę  bei žinias kitiems.

 

„Tavo širdis - tai vartai į Tiesą ir Nušvitimą“. Pilotas Baba Dži

 

 

Guru – iš sanskrito verčiant reiškia „Mokytojas“.

Termino „Sidha joga" naudojimas - tai didžiulė atsakomybė ir tam, kad ją naudoti reikalingas ypatingas Himalajų meistrų palaiminimas. Himalajų joga savyje talpina visas jogos rūšis, kurias žmonių protas ir laikas buvo suskirstęs į įvairius tipus:

- Karma joga (veiksmų ir pasekmių joga);

- Krija joga (sąmoningo veiksmo joga);

- Kundalini joga (Šakti energijos prabudimo joga);

- Bhakti joga (nesavanaudiškos tarnystės joga);

- Radža joga (karališkoji joga);

- Mantra joga (mantros kartojimo joga);

 ir daugelis kitų rūšių.

 

Pagal Himalajų Šventųjų tradiciją joga niekada nebuvo skirstoma ir daloma. Tai buvo nedalomos tikrosios Žinios ir Tiesos. Himalajų Joga visuomet buvo vientisa sistema, kuriai daugiau nei 5000 metų. Pirmiausia ji skirta savo Aukštesniojo Aš pažinimui, susiliejimui su juo ir su  Aukščiausiuoju.

Himalajų Joga - tai lyg įrankis, kuriuo galime gydyti kūną, protą ir sielą. Kasdieninės Himalajų  jogos praktikos dėka prisipildysite dieviška šviesa, meile ir gerumu, bei patirsite palaimos (Anandos) būsenas, galėsite dalintis Meile su jus supančiais žmonėmis, pasijusite Vienovėje su visu supančiu pasauliu.

Žinoma neginčijamas yra terapinis jogos poveikis! Asanų, pranajamos, krijų pagalba subalansuosite energijas tekančias kūnu, apvalysite kūną nuo toksinų, šlakų ir blokų, sustiprėsite fiziškai, psichiškai ir dvasiškai, atsikratysite kompleksų, saugosite jaunystę lėtindami ląstelių senėjimo procesus. Atversite savo galimybes ir pažinsite Tikrąjį save!

Mūsų kūnas - visa sistema. Išmokę valdyti protą, pradėsite valdyti kūną ir emocijas, pradėję valdyti kūną bei emocijas - valdysite savo gyvenimą! Tik taip tapsite laimingais ir nugyvensite sėkmingą, gražų gyvenimą!

Kadangi Himalajų joga, Mokytojų žinių perdavimo linijoje, buvo perduodama tik iš lūpų į lūpas, čia išliko tas galingas žinių potencialas, kurį šventieji atnešė į Žemę. Himalajuose ir dabar gyvena Didieji Jogai, kontroliuojantys visus planetoje vykstančius procesus. Jie kaip ir anksčiau laukia Didžių Sielų atėjimo, kad perduoti jiems Visatos Didžiąsias Žinias.

 

„Šiandien jau daugelis jūsų suvokia, kad esate Didi Siela ir kad jums atsiveria naujos galimybės nudirbti Didžius darbus! Būtent šiuo metu protas jums neturi trukdyti, jis turi tapti jums tarnu. Neleiskite jam  jūsų valdyti. Tai jis paliko jus neišmanymo rūke – juk nežinoti, kad esi Dieviška siela - tai pats didžiausias neišmanymas. Atėjo laikas išmokti kontroliuoti ir valdyti savo protą. Ugdykite sąmoningumą. Pasiekę Aukščiausią sąmoningumą – suvoksite Tiesą. Praktikuokite!“

                                                                                                                                                                           Pilotas Baba Dži

 

 

 

2014 © www.jogosakademija.lt Visos teisės saugomos įstatymo.