Piloto Baba Dži mintys

„Apvalykite savo meilę - ir ji taps malda.

Apvalykite savo intelektą - ir jis taps jūsų išmintimi.

Apvalykite save pilnai - ir jūs susiliesite į Vienį su Visuma.

Susilieti su Viskuo - tai didžiausia sėkmė. Tai palaimos išgyvenimas, kurio dėka 

Apvalyta meilė tampa malda,

Apvalytas intelektas tampa išmintimi,

Apvalyta Esmė tampa Vieniu su Visata,

O  susitapatinimas su Pirmapradžiu - palaimingiausias išgyvenimas.

Nušvitimas - tai nėra kažkas kasdieniško.Tai ivyksta čia ir dabar. Nušvitimas - tai  ne kas kita, kaip švara viso kas esate Jūs."

                                                                                                                                                                     Pilotas Baba Dži

 

 

„Akimirkai sustokite ir susimąstykite, kas jūs? Užduokite sau klausimą: kas sukūrė jus ir šį nuostabų pasaulį, kas tai per jėga? Kas yra evoliucija? Kas padeda pasaulio vystymuisi?

Kas Jūs?

Atrodo, kad Himalajai klausia žmonijos KAS JŪS?

Himalajų švytėjimas, didingumas, apsnigtos viršūnės, magnetizmas gali atverti didžiasias tiesas. Tai vyko daugelį amžių, ir tebevyksta dabar.

Tik tikrasis ieškotojas susipažįsta su šiuo šventų žinių gavimo menu, su šventa gyvenimo tiesa. Himalajų SIDDCHA JOGA - tai tiesos praktika.

Jogoje yra tikro žinojimo gelmė ir ryšys tarp tikrojo Jūsų ir Jūsų asmenybės, t.y. tarp jūsų ir pasaulio tikrosios prigimties. Žodis "Himalajai" reiškia - "sniego buveinė", kuri savyje turi visas smulkiausias paslaptis apie augalus, medžius, mineralus, kurie ten auga, arba paslėpti po sniegu. Kai ateina vasara - Himalajų paslaptys atsiveria. Viskas taip pat vyksta praktikuojant Sadchaną (dvasinę praktiką).

Mūsų gyvenimas panašus į apsnigtas Himalajų viršūnes. Jis kupinas dieviškumo, kuris lieka užgožtas neišmanymo sniegu tol, kol Didis Himalajų Siddcha Meistras neparodys Jums kelio. Jis papasakos kaip ištirpdyti sniegą ir atverti jūsų "Dieviškos jėgos brangenybę".

Himalajų Siddcha joga - tai mokslas apie šviesą, apie Visatos energiją. Tai žinios apie Saulę ir Mėnulį. Tai žinios kaip susitikti su pačiu savimi.

Pasaulyje daug dėstoma įvairių jogos technikų, bet jos dažniausiai susiję tik su fiziniu kūnu ir mokslu apie protą bei fizinę sveikatą, bet niekas nemoko paties savęs pasiekimo meno. O tai jūsų piligriminė kelionė nuo Jūsų iki Jūsų Tikrosios esybės.

Praktikuokite, valdykite savo kūną, protą ir intelektą. Asanų, bandchų ir meditacijos dėka padarykite savo gyvenimą nuostabų!"

Iš Piloto Baba Dži knygos "Himalajų Siddcha Joga"

 

"Atminkite, kad visa tai, kas yra jūsų viduje, ir visa tai, kas yra išorėje tarpusavyje susiję.Čia glūdi esmė. Aš priklausau nuo visko ir viskas priklauso nuo manęs. Tačiau šiuolaikiška joga yra nutolusi nuo savo įprastos formos. Įvairūs fiziniai pratimai yra pateikiami kaip joga, o kiekvienas turintis nors truputėlį žinių apie asanas jau gali tapti jogos mokytoju. Žmogus mokslo dėka naudojasi viskuo kas gimsta Išmintyje, bet niekada nesinaudoja Išmintimi, kad pasiekti savo realizaciją. Tačiau, jei esate pasiruošęs ir atviras, tai jūsų  gyvenimas gali būti didingas. Jogos mokytis būtinai turite pas kompetentingą žmogų, kuris pats vadovaujasi aukštomis idėjomis, kaip gyventi gyvenimą ir pasiekti nušvitimą. Supraskite, jei mokytojas yra Himalajų Sidha linijos Meistras, jis visada stengsis turėti tobulų studentų, pasiruošusių atsikratyti iliuzijų ir tapti laisvais.

Himalajų Sidha Joga - tai transcendentinis metodas perteikti išmintį, tai slaptas mokymas, kuris buvo ir yra perduodamas tik iš Sat-Guru (Mokytojo) mokiniams. Šiai praktikai pirmiausia svarbus yra jūsų noras įgyti žinias. Praktikuodami apvalykite savo kūną, protą ir intelektą, asanų, pranajamos, mudrų, bandhų ir meditacijos pagalba pagerinkite savo gyvenimą. Stenkitės išvengti chaoso, neleiskite išmušti savęs iš pusiausvyros. Ši Žemė priklauso  Dieviškiems, Nušvitusiems žmonėms. Tokiais esate ir jūs.

Susimąstykite, ar jūs esate laisvas žmogus. Jei trokštame tiesos, tada atmeskite viską kas jums trukdo. Išsilaisvinę nuo svetimų minčių, idėjų ir mokymo vergovės, anksčiau ar vėliau pateksite į Sielos šviesą. Sveiki atvykę į Tiesos kelią! Nieko nėra labiau paslaptingo gyvenime nei pats gyvenimas. Išmintinga yra grįžti prie savo šaknų, tapti vieniu amžiams. "

Ištrauka iš "Himalajų Siddha joga vadovėlio "

2014 © www.jogosakademija.lt Visos teisės saugomos įstatymo.