SATJA

Iš tiesų SATJA
 

Satja – antra Jamos taisyklė. Tai tiesa arba gebėjimas visuomet sakyti tiesą. Mintis, žodis ir veiksmas visada turi buti santaikoje vienas su kitu.
Pirmiausia reikia išmokti sakyti tiesą sau pačiam. Atsakykite sau sąžiningai į šiuos klausimus:

  • ar patenkinti savimi ir savo gyvenimu?
  • ko jūs iš tiesų norite?
  • ar jūs žinote kas yra meilė?
  • dėl ko gyvenate?


Gyvenimas – nuostabi kelionė, ir Dievas suteikia kiekvienam iš mūsų daug galimybių tapti laimingais. Kas jums trukdo būti laimingais? Mes visą laiką laukiame malonumo, ieškome jo ir, kai jis baigiasi, pradedame kentėti. Džiaugsmo nereikia laukti. Jis, kaip meditacija, tiesiog atsitinka. Džiaugsmas – tai gyvenimo būdas, mąstymo būdas ir, kaip pasekmė, - jūsų laisvės lygis ir neprisirišimas prie rezultatų.
Prisiminkite, Satja – pati aukščiausia dvasinė praktika.Tiesa – tai jūsų slaptas ginklas prieš neišmanymą. Daugelis žmonių trokšta pojūčių. Pojūčiai – gyvenimo stimulas. Pojūčiais arba įspūdžiais žmonės gali pasidalinti susitikę su draugais. Kol jūs jauni, dalinatės įspūdžiais, patirtais kelionėse. Pasenę dalinatės su draugais pojūčiais, patirtais po naujo gydymo ar vaistų. Tai yra, kol jūs jauni, jus domina įspūdžiai susiję su protu, o kai senstate, protas reikalauja rūpintis kūnu. Bet kada gi ateis laikas rūpintis savo siela? Tiesiog dabar atsakykite į šį klausimą.
Daugelis žmonių kenčia, nes nerado savo vietos šiame gyvenime. Nebūkite veidmainiais! Dar Oskaras Vaildas, nebūdamas nušvitęs, pasakė:,,Būkite savimi! Kitos vietos jau užimtos!“
Kartą atėjęs pas išminčių mokinys paklausė:,,Kokiu teisingu darbu aš galėčiau užsitarnauti Dievo malonę?“


Meistras atsakė:
- Iš kur man žinoti? Abraomas kasdien išreikšdavo savo sielos džiaugsmą ir Dievas buvo su juo. Ilja meldėsi, ir Dievas buvo su juo. Dovidas valdė karalystę, ir Dievas buvo su juo.
- Ar galiu aš kaip nors sužinoti, koks darbas yra skirtas man?
- Galima. Paklausk, kas mieliausia tavo širdžiai, ir daryk tai, ką ji liepia.
Jūsų sąžiningumas savo norų ir savęs atžvilgiu – tai harmoningos būsenos instrumentas. Išmokite ne tik klausytis savo širdies, bet ir būti joje. Ir prisiminkite: kai jūs sakote tiesą, jūsų sąmonė apsivalo ir joje užgimsta Dieviška Šviesa.


Dešimt Satja praktikos principų:
1. Mintis, žodis ir veiksmas turi derėti tarpusavyje.
2. Apie tai, ką matote ir girdite, turite pasakoti taip, kaip yra, be iškraipymo. 
3. Įsitvirtinkite teisume visur ir visada, ir visos kitos dorybės ateis.
4. Dievas – tai Tiesa. Pažinti tiesą galima tik kalbant teisingai.
5. Kai jūs sakote tiesą, jūsų sąmonė apsivalo ir joje užgimsta Dieviška Šviesa.
6. Savo pažadus ir įžadus išpildykite bet kokia kaina (neišpildymas pereina su jumis į kitą gyvenimą. Įžadas = karma).
7. Beaistriškumas, savikontrolė, kuklumas, tvirtumas, gerumas, išsižadėjimas, dvasios jėga, atjauta – tai tiesos rūšys.
8. Jeigu mes įsitvirtiname Satjoje, automatiškai įgauname ,,višuddhi-sidhi” arba pranašiško žodžio dovaną. Šią dovaną mes galime atsinešti ir iš praeito gyvenimo, jeigu nemelavome ir gyvenome teisingai, dievotai.
9. Perdėta, išpūsta kalba – tai irgi melas. Kaskart, kai jums norėsis apgauti ką nors tokiu būdu, stipriau prikąskite liežuvį.
10. Nuslėpti melą galima nuo visų, tik ne nuo savęs, ir juo labiau nuo Dievo, kuris gyvena mūsų viduje. Galvokite apie tai, kad jūs visada bendraujate su Aukščiausiuoju, ir stebėkite jo reakciją.

 

2014 © www.jogosakademija.lt Visos teisės saugomos įstatymo.