ACHIMSA

ACHIMSA - GERADARIŲ KARALIENĖ

Achimsa – tai pirma Jamos taisyklė. Achimsa – tai Neprievarta sau ir kitoms gyvoms būtybėms. 
Nėra didesnės jėgos už Achimsą, ji žmogų paverčia Dievybe. Achimsa – stipriųjų ginklas, silpnas yra nepajėgus ją praktikuoti.


Achimsos pasireiškimai:
◦ perdaug kalbėti;
◦ perdaug dirbti;
◦ aptarinėti kitų trūkumus.


Tokie veiksmai sekina mūsų energiją, todėl yra kenksmingi. Yra sakoma: ,,Matydami ir girdami kitus, jūs gerinate savo charakterio bruožus. Kritikuodami ir juokdamiesi iš kitų, jūs gerinate jų karmą ir užteršiate savąją.“ Todėl prievarta – tai ne tik žudymas. Įžeidžiantis žodis – taip pat tam tikro pobūdžio prievarta. 
Yra dar viena žodžio ,, prievarta“ gili prasmė. Tai susiję su sistema, kurioje mes užaugome. Vadindami save ukrainiečiu, slavu, indu, musulmonu arba krikščioniu mes naudojame prievartą vien todėl, kad atskiriame save nuo kitų. Savęs atskyrimas nuo kitų tikėjimu, tradicija, tautybe gimdo prievartą. Ir net jei sakote:,, Aš – vienuolis, aš galvoju tik apie Dievą, aš - laisvas, o jūs paprasti žmonės“- jūs esate nesąmoningoje būsenoje, atskiriate save nuo kitų žmonių ir tokiu būdu naudojate prievartą.
Žmogus, norintis pažinti neprievartos įstatymą, siekia suprasti ne tradiciją, kultūrą ar mokymą, išskirti tam tikrus mokytojus, o svajoja pažinti visą žmoniją, neskirstant į ,, baltus ir juodus“, vienuolius ir pasauliečius. Jis yra vieningas su visais žmonėmis planetoje ir supranta, kad odos spalva ir švento rašto pavadinimas skiria mus tik proto lygmenyje.
Protas – tas vienintelis konfliktuotojas, kuris siekia skaidyti ir valdyti! Būtent protas yra skirtingų religijų sukūrėjas. Juk Budda nebuvo budistu, o Jėzus Kristus – krikščioniu. Jie buvo viso pasaulio žmonėmis ir siekė vienybės, o ne skaidymo. Jų pasekėjai, kurie norėjo pratęsti tradiciją, sugalvojo pavadinimą tikėjimui iškreipdami tikrąją prasmę to, apie ką kalbėjo šie šventieji.
Tokiu būdu, bet kuri šiuolaikinė tradicija naudoja prievartą. Išlaisvinkite savo protą nuo bet kokių rėmų, sąlygotumų, apribojimų ir pavadinimų, ir jūs galėsite patys išsilaisvinti.


Dešimt Achimsos apibūdinimų:
1. Priartėjimas prie Aukščiausios Dvasios.
2. Absoliuti kosminė meilė.
3. Gyvuliškos prigimties savyje panaikinimas.
4. Nedarymas bet kokios žalos gyvoms būtybėms mintimis, žodžiais ir veiksmais.
5. Suvokimas, kad viskas yra vienis ir viskas yra Atmanas.
6. Pasiaukojanti tarnystė visų gyvų būtybių labui.
7. Mokėjimas būti pasyviu kėkvienoje gyvenimo situacijoje ( turimas omenyje emocinis pasyvumas).
8. Veiksmų atsisakymas kilus norui padaryti spaudimą ar prievartą kam nors.
9. Tai žmogaus pavertimas į dievybę.
10 Achimsos vystymas – tai visų kitų gerųjų savybių automatinis vystymas.


Jeigu praktikuojate achimsą, tai susitaikote su jums skirtais išpuoliais iš aplinkinių. Jūs atsisakote veidmainystės ir niekada nesmerkiate. Prisiminkite, achimsos įžadas sulaužomas, net jeigu jūs smerkdami kalbate apie kitą žmogų su neapykanta, priešiškumu, antipatija.
Pasistenkite visiškai pamiršti savo praeitį (ten daug prievartos), ir jūs tapsite nušvitusiais. 
Nedarykite to palaipsniui. Palaipsniui jūs galite augti. Nušvitimas – akimirksniu. Jums reikia tiesiog atlikti šuolį! Mažais žingsneliais bedugnės neįveiksite.

 


 

2014 © www.jogosakademija.lt Visos teisės saugomos įstatymo.