Apie Himalajų jogą

Himalajų joga – tai visų jogos rūšių, kurias sukūrė žmonių protai ir laikas, vienijimas. Himalajų šventųjų tradicijos niekada nesiskaidė, nesiskirstė. Jos buvo ir yra nedaloma žinių visuma, kuriai yra daugiau nei 5000 metų.

Himalajų joga – tai ne vien elementarus jogos asanų bei praktikų atlikimas. Tai giluminė praktika, nukreipta pirmiausiai į savo aukštesniojo "AŠ" pažinimą. Šiame unikaliame jogos mokyme atsiskleidžia dvejopas požiūris į žmogaus būtį. Ji skirstoma į gyvenimo vyksmą individo viduje ir išorėje. Išorinis žmogaus gyvenimas suprantamas kaip paprasta kasdienė žmogaus būtis, jį supančios aplinkybės bei jų įtakotas žmogaus elgesys. Vidinio gyvenimo esmė – galingas meditacinis kelias, padedantis žmogui suvokti tikrąjį gyvenimo grožį, jo esmę, dieviškumą. Padedantis žmogui išsilaisvinti nuo nepagrįstų baimių, išvalyti save nuo pašalinių minčių ir emocijų bei atskleisti geriausias savo savybes.

Himalajų joga – tai instrumentas, kuris išgydo kūną, protą ir sielą. Kasdien praktikuodami Himalajų jogą  Jūs galite pažinti Visatos harmoniją ir prisipildyti Dieviškąja Šviesa, Meile, Palaima, pasidalinti Meile su aplinkiniais.

Daugelis žmonių užimti verslu ar kitais kasdieniais darbais. Tačiau raskite laiko sau!!! MATYKITE gyvenimą ir auginkite sąmoningumą!

„Jūs negalite realizuoti savęs vien tik padėdami kitiems. Pirmiausia pabandykite padėti sau. Tik tuomet galėsite suprasti savęs realizavimo sąvoką ir padėti kitiems. Mūsų likimas esame mes patys. Nei Dievas, nei Mokytojas, nei antgamtinis super herojus. Paslaptis glūdi gyvenimo spiralės išvyniojime ir sugrįžime į ištakas“ - Macha yogi Pilot Baba.

Bandydami būti sąmoningi visame, kas vyksta jūsų gyvenime ir išlikdami stebėtojais, liudininkais, lėtai ir palaipsniui pradedate atskleisti savojo gyvenimo paslaptį. Jūs suprantate, kad esate visa ko, ką jums duota išgyventi, priežastis.

...Gyvenimo tiesa yra kur kas daugiau nei gyvenimo valdymas... Taigi būkite savimi...

Pasaulyje dėstoma daug įvairių jogos rūšių, technikų. Dažniausiai jos susijusios tik su fiziniu kūnu ir mokslu apie protą, apie fizinę sveikatą. Himalajų joga moko PATIES SAVĘS pasiekimo meno. O tai piligriminė kelionė nuo Jūsų iki ... Jūsų!

Jūsų gyvenimas – tai Jūsų turtas. Himalajų Siddcha meistrai nesuinteresuoti pakeisti jūsų pačių įsitikinimų. Svarbu tik jūsų priėmimas ir judėjimas su pasitikėjimu šiuo keliu. Tai gali atsitikti bet kurioje jūsų gyvenimo kelionės dalyje. Viskas, ko jums reikia, - tai priėmimas, pasiekiamumas savęs paties. Praktikuokite, valykite savo kūną, protą ir intelektą. Padarykite savo gyvenimą gerą krijų, asanų, pranajamos, meditacijų bei mantrų pagalba.

Himalajų joga – tai reiškia visiškai susilieti su praktika, išgyventi ją ir išeiti už jos ribų.

Niekas negali jums perduoti realybės – jūs turite išgyventi ją patys.

Himalajų joga – tai ypatinga dovana kiekvienam...

Tai sąmoningos kelionės praktika, vedanti į apsivalymą, išsilaisvinimą ir transformaciją. Tuomet, netgi gyvenant pasaulietišką gyvenimą ir vykdant savo pareigas, jūs galėsite gyventi nuostabų gyvenimą, būti laimingi ir sėkmingi žmonės.

„IŠGYDYKITE SAVE, KAD IŠGYDYTUMĖTE PASAULĮ! LAIMINU JUS VISUS...“ – Pilot Baba Dži.

 

„Joga prasideda tuomet, kai atsipalaiduoji, kai nesipriešini. Tuomet gyvenimas atsisuka į mus tam, kad mums padėtų“– Sati Mata Dži.

2014 © www.jogosakademija.lt Visos teisės saugomos įstatymo.